COMERCIANTE

61.000 EUROS EN BONOS DE DESCONTO DE 50€

O Concello de Ames promove a xeración de actividade económica na vila. Entre os obxectivos que persegue o Concello, a través dos seus diferentes ámbitos, está a promoción e posicionamento da cidade como destino comercial, turístico, cultural e de lecer, contribuíndo á dinamización e xeración de riqueza da vila.

Así, Ames, a través deste programa, pretende dinamizar o consumo directo na vila co obxectivo de apoiar a reactivación económica e posicionar a Ames como unha vila viva e dinámica.

Como funciona?

Cada cliente disporá como máximo dun bono desconto por un importe de ata 50€ que se poderá descontar nos distintos establecementos participantes e que se identificará co distintivo da campaña.

Establécense tres apartados de gasto nos que se aplicarán descontos:

Como será o proceso de cobro?

1

O cliente mostra o código QR que obtivo tras descargar o bono correspondente na páxina web.

2

O propietario do establecemento accede á APP Móbil e introduce o importe da compra.

3

A APP valida o QR, calcula o desconto e entrega ao negocio o prezo final que se cobrará ao cliente.

4

O establecemento realiza o pagamento e valida a operación na aplicación.

5

A plataforma rexistra, desconta a bonificación e actualiza a carteira do cliente/usuario.

6

O Concello ordena o pagamento do importe bonificado ao establecemento participante.